top of page

Lietošanas Nosacījumi

1. Saturs

 

Šis ir pakalpojums, kas nodrošina neierobežotu piekļuvi RegainControl aplikācijām: reklāmbloķēšanas aplikācijai "Cokun", privātuma un drošības pakalpojumam "Amachay" un VPN "Pelican". Šī dokumenta mērķis ir precizēt izdevēja uzņēmuma vispārīgos noteikumus un nosacījumus (“TnC”), kuriem ir pilnīga atsauce “Legal” saitē šīs lapas apakšā. Pakalpojumu izmantošana ir atkarīga no tā, vai jūs piekrītat TnC un ievērojat tos.

 

2. Maksas

 

 

Par piekļuvi saturam un pakalpojumiem ir jāmaksā, kā parādīts lapā “Cenas”, kurai var piekļūt izmantojot zemāk esošo saiti. Izdevēju uzņēmums to var mainīt jebkurā laikā. Maksa par pakalpojumiem var tikt ieturēta vienreiz vai katru laika posmu, par kuru noslēgts līgums, un maksa tiks iekļauta lietotāja mobilo sakaru rēķinā, ko nodrošina operators.

 

3. Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums

 

 

Pakalpojumu autortiesības pieder izdevēju uzņēmumam. Jebkuram lietotājam vai trešajai personai jāpaziņo Izdevēju uzņēmumam e-pastā, ja viņi uzskata, ka ir pārkāptas viņu likumīgās tiesības.

 

4. Izņēmumi no garantijām (turpmāk sniegtais saraksts nav izsmeļošs un nav ekskluzīvs):

 

4.1. Vietnes un pakalpojumu pieejamība un nepārtrauktība: Izdevēja uzņēmums nekādā gadījumā nav atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, kas var rasties no jūsu piekļuves tīmekļa vietnei vai lietojumprogrammai, tostarp par visiem jūsu elektroniskās ierīces bojājumiem.

 

4.2. Saturs un pakalpojumi. Izdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par:

 

· Vietnes vai lietojumprogrammas izskatu un efektīvu darbība, kā arī satura atjauninājumiem un uzticamību.

 

· Bojājumiem, kas radušies, nepareizi izmantojot vietni vai lietojumprogrammu.

 

· To programmu izplatīšanu un klātbūtni, kas var kaitēt lietotāja ierīcēm vai modificēt lietotāja elektroniskos ierakstus un datus.

 

 

· Izmantošanu neatbilstoši TnC, likumiem vai vispārpieņemtajam noteikumiem.

 

· Likumu, kas attiecas uz trešo personu intelektuālā īpašuma tiesībām, rūpniecisko īpašumu, uzņēmējdarbības vai līguma noslēpumiem, privātumu, godu, imidžu, īpašumu, izdevējdarbību vai konkurenci, neievērošanu vai pārkāpšanu.

 

 

· Trešo personu pienākumu vai garantiju neievērošana saistībā ar pakalpojumiem, kas lietotājiem tiek piedāvāti vietnē vai lietojumprogrammā, kā arī trešo personu pakalpojumu sliktu kvalitāti, uzticamību, atbilstību, likumību, lietderību un pieejamību.

 

4.3. Saturs un trešo personu pakalpojumi: Izdevēju uzņēmums nav tieši vai netieši atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas saistīti ar vietnes izmantošanu vai lietojumprogrammu un tajā piedāvātajiem pakalpojumiem.

Cokun lietotne nesūta nevienu īsziņu. Īsziņu nosūta lietotājs, lai iegūtu aktivizācijas kodu.

 

5. Personas datu aizsardzība

 

 

Vietne vai lietojumprogramma nereģistrē personīgu informāciju. E-pasta adrese, ko Lietotājs izmanto klientu atbalsta vajadzībām, ir stingri konfidenciāla.

.

bottom of page